Fréttir

Starf sérfræðings í örveru- og lífupplýsingafræði

Þjónustuflokkur:

Aðrir þjónustuflokkar

Matís auglýsir eftir sérfræðingi í örveru- og lífupplýsingafræði.

Starfssvið:

 • Þátttaka í mismunandi verkefnum sem tengjast örverum í matvæla-, umhverfis- og líftæknirannsóknum.
 • Þátttaka í umsóknarvinnu til innlendra og erlendra sjóða.
 • Vinna við örveru og sameindalíffræðilegar rannsóknir á rannsóknarstofu og úrvinnsla gagna. Þáttaka í sýnatökum þegar svo ber undir.
 • Skipuleggja verkefni og vinna úr ýmsum lífupplýsingum eins og raðgreiningargögnum.
 • Verkefnastjórnun, skila niðurstöðum á réttum tíma og fylgja kostnaðaráætlun.
 • Kenna og leiðbeina nemendum.

Hæfniskröfur:

 • Framhaldsgráða í Líffræði, Örverufræði, Líftækni eða skildum greinum.
 • Mjög góð þekking og reynsla í örverufræði- og sameindafræðiaðferðum.
 • Mjög gott vald á ensku til að geta miðlað þekkingu bæði skriflega og munnlega.
 • Geta til að skrifa vísindaskýrslur, vísindagreinar og umsóknir.
 • Hugmyndaauðgi, metnaður og lausnamiðað hugarfar.
 • Geta til að vinna bæði sjálfstætt og í hópi í mismunandi verkefnum Matís.
 • Staðgóð þekking í lífupplýsingafræði og tölfræði.
 • Góð sérfræðiþekking á tölfræði og lífupplýsingafræði.
 • Kennslufærni.
 • Íslenskukunnátta æskileg.

Starfshlutfall er 100% og er starfið staðsett á Vínlandsleið 12, 113 Reykjavík.

Með vísan í jafnréttisstefnu Matís eru öll kyn hvött til að sækja um. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í viðkomandi starf. Einnig þarf að fylgja nafn og símanúmer eða tölvupóstfang hjá tveimur meðmælendum sem geta staðfest hæfni umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til 08.04 2022

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dr. Viggó Marteinsson, viggo@matis.is.


Specialist in microbiology and bioinformatics

Position profile:

 • Involvement in a variety of different projects in the field of food, environmental and biotech related microbiology research
 • To apply successfully for national and international research project funding
 • Required to do office, laboratory, and occasionally field work
 • Planning and conducting experimental work and analysing data, including bioinformatic analyses
 • Managing projects, ensuring timely achievement of milestones and deliverables within an agreed budget
 • Teaching and co-supervision of students

Required qualification & skills:

 • PhD degree in Biology, Microbiology, Biotechnology, or any other relevant scientific discipline
 • Knowledge and experience in microbiological and molecular biological methods
 • Proficient at adapting and using bioinformatics pipelines
 • Excellent communication skills (oral & written) in English
 • Ability to write and submit scientific reports, publications and grant proposals
 • Creative and passionate about optimiation and problem-solving
 • Ability to work both independently and as part of different teams (within the Microbiology Group, Matís and international projects)
 • Good knowledge of bioinformatics and statistics
 • Teaching skills
 • Knowledge of Icelandic is desirable

The position is full employment (100%) and will be carried out at Matís headquarters at Vínlandsleið 12, 113 Reykjavík.

With reference to Matís’ gender equality policy, all genders are encouraged to apply. Applicants should provide a curriculum vitae and motivation letter outlining their qualifications and interests. They will be required to provide the names and contact information for two professional references who can attest to the applicant‘s capabilities.

The application deadline is 08.04.2022

For further information, please contact Dr. Viggó Marteinsson,  viggo@matis.is.

IS