Leit í gagnagrunni ÍSGEM

Tengiliður

Ólafur Reykdal

Verkefnastjóri

olafur.reykdal@matis.is

Leit í ÍSGEM (Íslenska gagnagrunninum um efnainnihald matvæla) / Search – The Icelandic Food Composition Database

  • ÍSGEM gagnagrunnurinn hefur ekki verið uppfærður í heild í um 10 ár. Þó hafa afmarkaðir hlutar hans verið uppfærðir.
  • Gögnin sem hér eru birt hvíla á traustum grunni og á það sérstaklega við um óunnar fæðutegundir. Þó þarf að hafa í huga að efnasamsetning matvæla breytist af margvíslegum ástæðum, nefna má áhrif fóðurs, umhverfisþætti, aðferðir við kjötskurð og breyttar uppskriftir unninna matvæla.
  • ÍSGEM gagnagrunnurinn hefur verið nýttur við gerð næringaryfirlýsinga fyrir umbúðir matvæla. Í slíkum tilfellum þarf alltaf að vega og meta hvort upplýsingarnar eigi við. Þeir sem markaðssetja matvæli bera alltaf ábyrgð á því að upplýsingar á umbúðum matvæla séu réttar.
  • Matís ábyrgist ekki áreiðanleika gagnanna eða notkun þeirra á öðrum vettvangi.

Heildarlisti yfir skráðar fæðutegundir / Complete listing of food items (in Icelandic and English)
Heildarlisti fæðutegunda í grunninum. Hægt að raða fæðutegundum í stafrófsröð með því að smella á fyrirsagnir efst í töflunni / Here it is possible to rearrange the food items in the complete list.

IS