Fjármál Matís

Tengiliður

Elín Helena Bjarnadóttir

Sviðsstjóri fjármála og reksturs

elin@matis.is

Fjármál Matís

Mikil vinna er lögð í rekstraráætlun og –uppgjör og er farið yfir áætlun og ítarlegt rekstraruppgjör í hverjum mánuði að kröfu stjórnar og er því eftirfylgnin mikil.

Undirbúningsvinna við gerð rekstraráætlunar Matís fyrir komandi rekstrarár hefst ávallt um miðjan september. Grunnvinna áætlanagerðarinnar fer fram á stoðsviði Matís, sviði fjármála og rekstur, og er stýrt af fjármálastjóra. Rekstraráætlun er svo yfirfarin með verkefnastjórum og endurskoðuð með sviðsstjórum áður en hún er lögð fyrir stjórn.

Heildartekjur Matís hafa vaxið jafnt og þétt frá stofnun. Stærsti hluti tekna Matís á árinu 2017 kemur frá þjónustusamningi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, um 26%, enda sinnir fyrirtækið mikilvægu hlutverki í matvælaeftirliti Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Matís sinnir rannsóknum fyrir þessar stofnanir og veitir óháða ráðgjöf þegar þess er óskað. Um 25% tekna Matís koma úr erlendu samstarfi rekstrarárið 2017.  

Innlendir sjóðir nema um 18% sölutekna ársins 2017 og eru einnig mikilvægir í tekjuöflun Matís. Aðrar tekjur Matís skiptast þannig  að fyrirtæki innanlands eru með um 17% sölutekna ársins 2017 og aðrir opinberir aðilar um 5%.

Hlutfallsleg skipting tekna

Mynd: Súlurit sem sýnir hlutfallslega skiptingu tekna árin 2007-2019

Stærstu gjaldaliðir fyrir utan laun og launatengd gjöld eru skrifstofu og stjórnunarkostnaður, rekstrarkostnaður vegna verkefna og rekstur húsnæðis.

Matís er í góðu samstarfi við Ríkisendurskoðun, sem sér um endurskoðun á ársreikningi Matís.
Unnið er að bókhaldsferlum og verklagsreglum í samvinnu við Ríkisendurskoðun og hefur umsögn Ríkisendurskoðunar um rekstur Matís verið athugasemdalaus sl. ár.

Ársreikningar Matís ohf.