Fréttir

Deildarstjóri fjármála og rekstrar

Þjónustuflokkur:

Aðrir þjónustuflokkar

Matís leitar að fjölhæfum stjórnanda á sviði fjármála og
reksturs. Starfið felur í sér mikil samskipti, samningagerð og
greiningarvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Fjárhagsuppgjör Matís og uppgjör einstakra verkefna
 • Ábyrgð á verkefnabókhaldi
 • Fjárhagsáætlanir í samvinnu við fjármálastjóra og sviðsstjóra
 • Fjárhagsleg greiningarvinna
 • Þróun á nýtingu gagna og mótun stjórnendaupplýsinga
 • Umsjón með rekstri fasteigna, mötuneyti, tækjabúnaðar tölvukerfi og hugbúnaði
 • Yfirumsjón með innleiðingu og þróun á UT verkefnum
 • Samningagerð og samskipti við fjölmarga aðila
 • Þróun á ferlum og aðferðum

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði fjármála og rekstrar
 • Rík samskipta- og skipulagshæfni
 • Góð greiningarhæfni
 • Reynsla af stjórnun og rekstri
 • Reynsla af reikningshaldi og uppgjörum
 • Góð þekking á fjármálahugbúnaði
 • Reynsla af rekstri upplýsingatæknikerfa er æskileg

Matís er leiðandi á sviði matvælarannsókna og líftækni. Hjá Matís
starfar um 100 manna öflugur hópur starfsfólks sem brennur fyrir því
að finna nýjar leiðir til að hámarka nýtingu hráefnis, auka sjálfbærni
og efla lýðheilsu. Hlutverk Matís er að efla samkeppnishæfni íslenskra
afurða og atvinnulífs og tryggja matvælaöryggi, lýðheilsu og sjálfbæra
nýtingu umhverfisins með rannsóknum, nýsköpun og þjónustu. Matís
leggur áherslu á hagnýtar rannsóknir sem auka verðmæti íslenskrar
matvælaframleiðslu, stuðla að öryggi og heilnæmi afurða og sjálfbærri
nýtingu náttúruauðlinda.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. 

Öll kyn eru hvött til að sækja um. 

Upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is