Fréttir

Eru kjúklingafjaðrir vannýtt auðlind?

Þjónustuflokkur:

Aðrir þjónustuflokkar

Á Íslandi hafa kjúklingafjaðrir hingað til verið urðaðar en nauðsynlegt er að koma á nýtingu þessa hráefnis sem landsáætlun um meðhöndlun úrgangs gerir ráð fyrir að urðun á lífrænum úrgangi verði komin niður í 35% af heildarmagni þann 1. júlí 2020.

Það er þekkt erlendis að endurvinna kjúklingafjaðrir í próteinmjöl með ýmsum aðferðum en þekkingin hefur ekki verið yfirfærð í innlenda framleiðslu svo nú er ætlunin að vinna próteinríkt mjöl sem hentar til fóðurgerðar úr íslenskum kjúklingafjöðrum. Gerðar verða tilraunir til vinnslu á kjúklingafjöðrum, í samstarfi við Reykjagarð, þar sem próteinið verður brotið niður í smærri einingar. Hægt er að nota fjaðurmjöl í fóður fyrir svín, loðdýr, gæludýr og fisk.

Markmiðið með verkefninu er að breyta vannýttri afurð (hráefni sem kostnaður hlýst af við að urða) í verðmætt, próteinríkt mjöl sem nýtist í fóðurgerð, að minnka umhverfisáhrif íslensks iðnaðar og auka nýtingu í kjúklingaframleiðslu. Verkefnið er einnig viðleitni í að verða við markmiðum landsáætlunar sem miða að því að urðun lífræns úrgangs verði umtalsvert minni árið 2020. Ætla má að um og yfir 2000 tonn af kjúklingafjöðrum sé urðuð árlega hér á landi. Ekki hafa verið þróaðar hagkvæmar vinnslurásir fyrir fjaðrir fram til þessa en með verkefninu verður lagður grunnur að hagkvæmri nýtingu staðbundinna hráefna á Íslandi til að minnka umhverfisáhrif íslenskrar matvælaframleiðslu.

Framleiðnisjóður landbúnaðarins og AVS Rannsóknasjóður í sjávarútvegi styrkja verkefnið.

IS