Handbækur

Fjölbreyttar og gagnlegar upplýsingar um HACCP og framleiðslu sjávarfangs

Það er ekki einfalt mál að tryggja öryggi neytenda og sjá til þess að allir geti verið vissir um að maturinn sem er á boðstólum sé öruggur.

Þjónustuflokkur:

Aðrir þjónustuflokkar

Tengiliður

Margeir Gissurarson

Stefnumótandi sérfræðingur

margeir.gissurarson@matis.is

Það er ekki einfalt mál að tryggja öryggi neytenda og sjá til þess að allir geti verið vissir um að maturinn sem er á boðstólum sé öruggur. Á hverju ári deyja þúsundir í hinum stóra heimi vegna neyslu matar sem ekki var öruggur. Hafa verður í huga að sumir hópar neytenda eru viðkvæmari en aðrir, svo sem ung börn og fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Því verður að fara yfir allt ferli hverrar framleiðslu og sjá til þess með öllum tiltækum ráðum að neytendur matar verði ekki fyrir skaða vegna þess að ekki var rétt að verki staðið einhvers staðar í framleiðsluferlinu.

Það er og verður ábyrgðarhlutur að framleiða matvæli og því er nauðsynlegt að setja skýran ramma utan um alla þætti matvælavinnslu og að leiðarljósi verður að hafa almannahagsmuni og öryggi neytenda.

HACCP bókin er liður í því að koma á framfæri þekkingu til þeirra sem bera ábyrgð á öruggri matvælaframleiðslu. Í ríflega tvo áratugi hefur HACCP verið fastur liður í framleiðslu sjávarfangs á Íslandi og nú á enginn að hafa framleiðsluleyfi nema að vottað HACCP kerfi sé til staðar.

Páll Gunnar Pálsson, matvælafræðingur, vann texta og setti upp handbókina. Margeir Gissurarson, matvælafræðingur, var með í skipulagningu á efni, las yfir allt efnið og var ósínkur á að miðla af sinni þekkingu og reynslu.

  • Við gerð þessa efnis var stuðst við:
  • Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance
  • Hazard Analysis and Critical Control Point – Training Curriculum
  • Code of practice for fish and fishery products

Matís fjármagnaði gerð þessarar handbókar með stuðningi Rannsóknasjóðs síldarútvegsins.

Handbókina má nálgast hér:

HACCP bókin – Fjölbreyttar og gagnlegar upplýsingar um HACCP og framleiðslu sjávarfangs (PDF)

IS