Sjálfbær innihaldsefni úr ræktuðum þara fyrir matvælaiðnaðinn

Heiti verkefnis: SusKelpFood

Samstarfsaðilar: Møreforsking (verkefnisstjóri), Institute of Marine research (IMR), Arctic Seaweed, Technical University of Denmark (DTU), Lofoten Blue Harvest, Matís, Nofima, Ocean Forest, Orkla, Tango Seaweed

Rannsóknasjóður: The Research Council of Norway

Upphafsár: 2021

Þjónustuflokkur:

Þörungar

Tengiliður

Rósa Jónsdóttir

Fagstjóri

rosa.jonsdottir@matis.is

Vaxandi þörf er fyrir matvæli sem framleidd eru á sjálfbæran hátt.

Meginmarkmið verkefnisins SusKelpFood er finna og útfæra lausnir fyrir sjálfbæra framleiðslu á öruggum og næringarríkum hráefnum úr ræktuðum þara fyrir norrænan/evrópskan matvælaiðnað. SusKelpFood byggir á núverandi þekkingu til að takast á við áskoranir sem tengjast nýtingu þara, og stórþörunga almennt, í matvæli. Vinnsluaðferðir eftir uppskeru þara (t.d. gerjun) verða prófaðar og valdar með matvælaöryggi, næringarefnainnihald og skynmatseiginleika að leiðarljósi.  Umhverfisáhrif nýrra virðiskeðja verða greind með lífsferilsgreiningu (LCA). Mat verður gert á sjálfbærni framleiðslunnar í víðara samhengi, þar á meðal út frá  lýðheilsu-, loftslags- og samfélagsþáttum. Við sjálfbærni greiningu verður stuðst við RRI (Responsible Research and Innovation) aðferðafræði.

SusKelpFood er styrkt af Rannsóknamiðstöð Noregs ( Forskningsraadet) og er samstarfsverkefni fyrirtækja, háskóla og rannsóknafyrirtækja í Noregi, Danmörku og á Íslandi.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu verkefnisins: https://www.suskelpfood.com/