Vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða í Evrópu

Heiti verkefnis: EcoFishMan

Samstarfsaðilar: Matís (IS), Háskóli Íslands (IS), EUROFISH (DK), Bitland (DK), CETMAR (ES), Syntesa (FO), CNR-ISMAR (IT), University of Tromso- UiT (NO), Nofima (NO), IPMA (PT), CCMAR (PT), MAPIX (UK), University of Aberdeen (UK), Seafish (UK), Marine Scotland (UK).

Rannsóknasjóður: FP7

Upphafsár: 2011

Tengiliður

Jónas Rúnar Viðarsson

Áherslusviðsstjóri

jonas@matis.is

EcoFishMan var alþjóðlegt rannsóknar- og nýsköpunarverkefni sem stóð yfir á árunum 2011 – 2014. Verkefnið var stutt af sjöundu-rammaáætlun Evrópu um rannsóknir og nýsköpun (FP7) og var markmið þess að þróa aðferðafræði sem stuðlað gæti að aukinni vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða í Evrópu, þar sem meðal annars efnahagslegir- og félagslegir hvatar væru teknir í auknu mæli inn í ákvarðanatöku við stjórn fiskveiða.

Í verkefninu var þróuð ný nálgun við stjórn fiskveiða, sem byggir á þeim megin forsendum að færa ábyrgð á stjórn fiskveiða í auknu mæli til þeirra sem stunda veiðarnar.

Ísland spilaði stórt hlutverk í EcoFishMan, þar sem Matís stýrði verkefninu og Háskóli Íslands var einnig í lykilhlutverki.

Aðferðafræðin var þróuð og aðlöguð að nokkrum nytjastofnum og flotum innan Evrópu þ.m.t. grásleppuveiðum og krókaveiðum á Íslandi.

Sérlega gott samstarf var við Landssamband smábátaeigenda og LIU í verkefninu og má í því sambandi sérstaklega þakka Erni Pálssyni og Kristjáni Þórarinssyni fyrir þeirra framlags til verkefnisins.Sjá nánar https://cordis.europa.eu/project/id/265401