Skýrslur

Erfðabreytileiki, vöxtur, kynþroski og far, hjá steinbít (Anarhichas lupus L.) / Genetic diversity, growth, maturity and migration, of the Atlantic wolffish (Anarhichas lupus L.)

Útgefið:

01/03/2013

Höfundar:

Ásgeir Gunnarsson, Christophe Pampoulie, Sigurlaug Skírnisdóttir, Anna K. Daníelsdóttir, Vilhjálmur Þorsteinsson

Styrkt af:

Verkefnasjóður sjávarútvegsins (The Icelandic Fisheries Research Fund)

Tengiliður

Sigurlaug Skírnisdóttir

Verkefnastjóri

sigurlaug.skirnisdottir@matis.is

Erfðabreytileiki, vöxtur, kynþroski og far, hjá steinbít (Anarhichas lupus L.) / Genetic diversity, growth, maturity and migration, of the Atlantic wolffish (Anarhichas lupus L.)

Í þessari rannsókn var arfgerð, kynþroski og vöxtur steinbíts frá Vestfjörðum og Austfjörðum rannsökuð. Við arfgerðarrannsóknina voru notuð 16 erfðamörk og genið Rhodopsin. Þrátt fyrir að steinbítur sé staðbundin fiskur og lítið rek sé á eggjum hans og lirfum fannst ekki munur á arfgerð hans milli svæða eða ára með þeim erfðamörkum sem rannsökuð voru. Erfðarannsóknirnar sýndu minnkun stofnstærðar steinbíts við Ísland. Í hlýja sjónum út af Vestjörðum vex steinbítur hraðar og verður kynþroska yngri og minni en steinbítur í kaldari sjónum út af Austfjörðum. Niðurstöðurnar voru skoðaðar út frá líffræði steinbíts, tímalengd sem steinbítur hefur verið aðgreindur milli svæða við Ísland og gildi rannsóknarinnar fyrir sjálfbærar veiðar.

The stock structure of the Atlantic wolffish was investigated at Icelandic fishing grounds from two areas with different temperature regimes, using 16 microsatellite loci and the Rhodopsin gene. Growth and maturity was also examined. Despite the potential of the Atlantic wolffish to exhibit genetic structure (lack of eggs/larval dispersal and adults are sedentary), the genetic tests applied in this study did not detected significant genetic differentiation among the samples analyzed. However, the results on genetic diversity revealed a significant decrease in population size (bottleneck effect). Atlantic wolffish grows faster and matures at a younger age and smaller size in the warmer sea west of Iceland than in the colder sea east of Iceland. These results are discussed in terms of biological characteristics of Atlantic wolffish, recent isolation of populations and their application to sustainable fisheries management issues.

Skoða skýrslu

Skýrslur

Steinbítur. Afli, markaðir, nýting og efnainnihald / Atlantic wolffish. Icelandic catch volumes, markets, yield and chemical content

Útgefið:

01/01/2010

Höfundar:

Kristín Anna Þórarinsdóttir

Steinbítur. Afli, markaðir, nýting og efnainnihald / Atlantic wolffish. Icelandic catch volumes, markets, yield and chemical content

Skýrslan er stutt yfirlit á stöðu þeirrar þekkingar sem fyrir liggur í dag á aflamagni, lífsmynstri, nýtingu og efnainnihaldi steinbíts sem veiðist við Ísland.  Hafrannsóknastofnun hefur unnið að rannsóknum á dreifingu og lífsmynstri steinbíts í hafinu umhverfis Ísland.    Hagtölur Hagstofunnar sýna þróun í m.a. veiðum og ráðstöfun á steinbítsafla.    Þekking á breytileika í vinnslueiginleikum og efnainnihaldi fisksins er takmörkuð og ekkert fannst um stöðugleika steinbítsafurða við geymslu.    Þær rannsóknir sem byggt er á m.t.t. nýtingar og efnainnihalds byggja á eldri gögnum Rf (nú Matís ohf) frá því um 1980.    Þær sýna að líkt og hjá öðrum tegundum er ástands fisksins mjög háð tímasetningu hrygningar og árstíma.  Það sem gerir steinbít frábrugðinn algengari tegundum eins og þorski er að hann missir tennur við hrygningu og gætir eggja sinni sem hamlar fæðuöflun.

This report is a broad literature review about catch volumes, reproduction, yield and chemical content of Atlantic wolffish caught in   Icelandic waters.    The Icelandic Marine Institute has investigated the distribution, growth, maturity and fecundity of the fish and the Icelandic Statistics collects and produces statistics on fish catch, manufactured products and exports.    Information about the variability in yield and chemical content of wolffish are limited and knowledge about the stability and degradation process of wolffish products is limited.

Skoða skýrslu
IS